Miasto Suwałki w ramach realizowanego Programu na rzecz wsparcia dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera i ich rodzin "NIEBIESKI PROMYK", zaprasza rodziców do udziału w ogólnodostępnych szkoleniach, warsztatach i lekcjach otwartych w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem.

 

Szkolenia, warsztaty, lekcje otwarte w ramach Programu „Niebieski Promyk”

Proszę o kontakt z dyrektorem jednostki organizującej przedmiotową formę wsparcia w celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu, warsztatach lub lekcji otwartej.