Absolwenci szkoły podstawowej - okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które są:

 • zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą,
 • kreatywne i operatywne w działaniu,
 • interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • lubią pracować w zespole.

Czego uczy się technik żywienia i usług gastronomicznych?

 W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
 • przechowywania i utrwalania żywności,
 • języka obcego zawodowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych?

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych zakładach gastronomicznych w Polsce i krajach UE w ramach projektu Erasmus+

I co dalej…?

Technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę m.in. jako szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych w::

 • restauracjach, kawiarniach i barach szybkiej obsługi,
 • zakładach gastronomicznych,
 • pensjonatach, domach wczasowych,
 • stołówkach szkolnych, szpitalnych i sanatoryjnych,
 • firmach cateringowych,
 • zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii na różnych uczelniach:

 • Technologia Żywności i Żywienia Człowieka -  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dietetyka - Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii w Akademii Gastronomicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
 • Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie

Absolwenci szkoły podstawowej - okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego czekolada rozpływa się w ustach lub czym różni się masło od margaryny i dlaczego chleb ma rumianą skórkę? To zawód dla Ciebie! Technik technologii żywności to zawód, dzięki któremu dowiesz się także wielu innych ciekawych rzeczy na temat żywności oraz jej wytwarzania.
To zawód z przyszłością!

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik technologii żywności powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się zdrowym odżywianiem oraz wytwarzaniem żywności wysokiej jakości,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • lubią pracować w zespole,
 • mają poczucie odpowiedzialności.

Czego uczy się technik technologii żywności?

 W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • wytwarzania efektownych wyrobów cukierniczych,
 • opracowywania receptur żywnościowych,
 • nowoczesnych i tradycyjnych technik i technologii produkcji żywności,
 • planowania i nadzorowania procesów produkcji żywności,
 • kontrolowania jakości żywności na każdym etapie jej produkcji,
 • prowadzenia badań i prób przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych,
 • języka obcego zawodowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik technologii żywności

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w cukierniach i zakładach przemysłu spożywczego 

 I co dalej…?

 Technik technologii żywności może podejmować pracę m.in. jako technik technolog żywności, laborant w:

 • w laboratoriach przemysłu spożywczego,
 • na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

 Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności lub kierunkach pokrewnych np.:

 • na Wydziale Technologii Żywności i Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • na Wydziale  Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości

Absolwenci gimnazjum - okres nauki: 4 lata

Absolwenci szkoły podstawowej - okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost zainteresowania na usługi turystyczne i hotelarskie oraz organizację czasu wolnego.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik organizacji turystyki powinny wybrać osoby, które:

 • kochają podróże,
 • chcą poznać nowych, ciekawych ludzi, ich kulturę i zwyczaje,
 • są komunikatywne, operatywne i przedsiębiorcze,
 • posiadają umiejętności pracy w grupie,
 • posiadają  umiejętności organizacyjne.

Czego uczy się technik organizacji turystyki?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów,
 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

 Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki?

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w biurach podróży, hotelach, biurach informacji turystycznej w Polsce i krajach UE w ramach projektu Erasmus+

 

 I co dalej…?

Technik organizacji turystyki może podejmować pracę m.in. jako specjalista do spraw turystyki, specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej, organizator  imprez, organizator kongresów i konferencji, pilot wycieczek, rezydent biura podróży, animator czasu wolnego, przewodnik turystyczny, pracownik informacji turystycznej w:

 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji turystycznej,
 • hotelach i innych obiektach noclegowych,
 • wydawnictwach opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne,
 • instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: turystyka i rekreacja, agroturystyka i hotelarstwo, gospodarka turystyczna, krajoznawstwo i turystyka historyczna, turystyka międzynarodowa  lub innych, np.

 • Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Gospodarka Turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Turystyka Międzynarodowa w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwenci gimnazjum - okres nauki: 4 lata

Absolwenci szkoły podstawowej - okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Rozwój turystyki w Polsce i na świecie oraz powstawanie nowych hoteli stwarza nowe, interesujące miejsca pracy.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik hotelarstwa powinny wybrać osoby, które:

 • zainteresowane są pracą w nowoczesnych hotelach w Polsce i za granicą,
 • lubią pracę z ludźmi,
 • cenią różnorodność i wyzwania,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • są ciekawe świata.

Czego uczy się technik hotelarstwa?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • reklamowania oraz sprzedaży usług hotelarskich,
 • obsługi gości w hotelu,
 • rezerwacji usług hotelarskich,
 • udzielania informacji turystycznej,
 • rozliczania kosztów pobytu w hotelu,
 • przygotowania imprez okolicznościowych i konferencji,
 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • nakrywania i dekorowania stołów,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi programów komputerowych,
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa?

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych hotelach w Polsce i krajach UE w ramach projektu Erasmus+

 I co dalej…?

 Technik hotelarstwa może podejmować pracę w :

 • hotelach,
 • pensjonatach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • zakładach uzdrowiskowych,
 • zajazdach i schroniskach,
 • na promach wycieczkowych,
 • prowadzić własne obiekty noclegowe.

Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo lub innych, na przykład:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Przyrodniczy