Dlaczego warto wybrać kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych?

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny kierunek dla osób lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dla których ważne jest co i jak jedzą. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych – oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym na polskim rynku pracy.

Kto powinien wybrać ten kierunek?

Kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które:

zainteresowane są pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i zagranicą

 • są kreatywne i pomysłowe
 • cenią zdrową kuchnię
 • interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu
 • chcą awansować i  rozwijać się
 • lubią pracować w zespole

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych?

 W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
 • stosowania receptur gastronomicznych
 • układania i oceny jadłospisów
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych
 • stosowania technik nakrywania stołu
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw
 • przechowywania i utrwalania żywności

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń ?

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy trzeciej
 • T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej

Uczeń odbywa również 4 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych hotelach

 Na jakich stanowiskach może być zatrudniony technik żywienia i usług gastronomicznych?

Technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę m.in. jako szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych w:

 • restauracjach, kawiarniach i barach szybkiej obsługi, restauracjach na statkach i promach
 • zakładach gastronomicznych w pensjonatach, domach wczasowych,
 • stołówkach szkolnych, szpitalnych i sanatoryjnych,
 • firmach cateringowych,
 • zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

 Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii na różnych uczelniach:

 • Technologia Żywności i Żywienia Człowieka -  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dietetyka - Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii w Akademii Gastronomicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 Technologia żywności to kierunek cieszący się coraz większą popularnością wynikającą z dbałości o zdrowy tryb życia. Absolwenci kierunku technik technologii żywności mają szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą oraz obrotem żywności.

Kto powinien wybrać ten kierunek?

 Kierunek technik technologii żywności powinni wybrać uczniowie, którzy:

 • zainteresowani są pracą w zakładach przemysłu spożywczego oraz zakładach dystrybucji i handlu artykułami spożywczymi
 • posiadają zdolności organizacyjne
 • mają poczucie odpowiedzialności
 • posiadają umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • posiadają umiejętności kierowania zespołem

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcący się w zawodzie technik technologii żywności?

 W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • obsługi nowoczesnych urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych
 • opracowywania receptur żywnościowych i wytwarzania produktów spożywczych
 • prowadzenia dokumentacji produkcji
 • organizacji pracy w zakładzie spożywczym
 • projektowania i nadzoru prawidłowego przebiegu produkcji wyrobów przemysłu spożywczego
 • kontroli jakości surowców i wyrobów gotowych
 • prowadzenia badań i prób przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń ?

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • T. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
 • T. 4. Produkcja wyrobów cukierniczych - NOWOŚĆ
  lub
  T. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
 • T. 5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Uczeń odbywa również 7 tygodniową praktykę zawodową w zakładzie przemysłu spożywczego 

Uczniowie kształcący się w kwalifikacji T.5. odbywają płatną  praktykę zawodową w renomowanym zakładzie przemysłu spożywczego w ramach patronatu.

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony technik technologii żywności?

 Technik technologii żywności może podejmować pracę m.in. jako technik technolog żywności, laborant w:

 • w laboratoriach przemysłu spożywczego,
 • na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

 Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności lub kierunkach pokrewnych np.:

 • na Wydziale Technologii Żywności i Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • na Wydziale  Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego. Absolwenci kierunku technik obsługi turystycznej mają szerokie możliwości  zatrudnienia w sektorze usług turystycznych poczynając od biur podróży, agencji turystycznych, ośrodków informacji turystycznej, po organy administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych.

Kto powinien wybrać ten kierunek?

 Kierunek technik obsługi turystycznej powinny wybrać osoby, które:

 • kochają podróże,
 • chcą poznać nowych, ciekawych ludzi
 • są komunikatywne, operatywne i przedsiębiorcze
 • posiadają  umiejętność podejmowania inicjatyw
 • posiadają  umiejętności organizacyjne i  negocjacyjne

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej?

 W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
 • prowadzenia informacji turystycznej
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych
 • posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej

 Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń technikum ekonomicznego?

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych  - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy trzeciej
 • T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w biurach podróży, hotelach, biurach informacji turystycznej

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent z tytułem technik obsługi turystycznej ?

Technik obsługi turystycznej może podejmować pracę m.in. jako specjalista do spraw turystyki, specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej, organizator  imprez, organizator kongresów i konferencji, rezydent biura podróży, animator czasu wolnego, pracownik informacji turystycznej w:

 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji turystycznej,
 • hotelach i domach wczasowych,
 • wydawnictwach opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne,
 • organach administracji rządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

 Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, agroturystyka i hotelarstwo, gospodarka turystyczna, krajoznawstwo i turystyka historyczna, turystyka międzynarodowa  lub innych, np.

 • Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • Gospodarka Turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
 • Turystyka Międzynarodowa w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

 Rozwijająca się branża turystyczna w naszym regionie, Polsce i w Europie oraz związana z tym rozbudowa bazy noclegowej sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników obsługujących gości w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych i agroturystycznych.

Kto powinien wybrać ten zawód?

 Zawód technik hotelarstwa powinny wybrać osoby, które:

 • zainteresowane są pracą w renomowanych hotelach w Polsce i za granicą
 • lubią pracę z ludźmi
 • cenią różnorodność i wyzwania
 • chcą awansować i  rozwijać się
 • są ciekawe świata

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik hotelarstwa?

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • promocji oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • obsługi gości w recepcji hotelu
 • rezerwacji usług hotelarskich
 • udzielania informacji turystycznej
 • rozliczania kosztów pobytu w hotelu
 • przygotowania sal okolicznościowych i konferencyjnych
 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
 • stosowania technik nakrywania stołu
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa?

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji  - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy trzeciej
 • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  -uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej

Uczeń odbywa również 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych hotelach

 Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent, który kształcił się w zawodzie technika hotelarstwa?

 Technik hotelarstwa może podejmować pracę m.in. jako recepcjonista, kelner, barman, pracownik służby pięter, pracownik służby parterowej, pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej w:

 • hotelach,
 • pensjonatach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • zakładach uzdrowiskowych,
 • zajazdach i schroniskach,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

 • Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.