Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:

- 40 złotych,

- 20 złotych - płaci drugie dziecko z rodziny, jeżeli dwoje dzieci uczy się w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach,

- jeżeli w br. szkolnym uczy się troje dzieci w naszej szkole, trzecie dziecko nie wnosi składki.

 

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców numer 19 87690002 0202 0462 2000 0010 w Spółdzielczym Banku Rozwoju w Suwałkach, w tytule przelewu (wpłaty) należy wpisać klasę oraz imię i nazwisko dziecka.

Pani Joanna Juśków

Pani Wioletta Balukiewicz

Pani Katarzyna Jeglińska

Przewodniczący – Pani Joanna Jędzul

Zastępca Przewodniczącego – Pani Zofia Brodowska

Sekretarz – Pan Artur Wasilewski

Skarbnik – Pan Zbigniew Żyliński

Członek – Pani Lucyna Gorbacz

Członek – Pan Mariusz Gwiazdowski