Zapraszamy tegorocznych absolwentów Technikum nr 4 po odbiór dyplomów egzaminu zawodowego. Termin wydania dyplomów - 24 maja 2019 r.