Od wielu lat uczestniczymy w programach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pozyskujemy dzięki tym środkom nowoczesne urządzenia techniki komputerowej oraz umożliwiamy naszym uczniom rozwijanie zainteresowań i nabywanie nowych umiejętności podczas różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i kursów, a także modernizujemy bazę szkoły.

Nazwa projektu

Realizacja

"Zostań zawodowcem"

2012-2014

"Otwarty umysł - drogą do sukcesu"

2012-2013

"Poprawa warunków kształcenia zawodowego"

2011

Termomodernizacja

2010

"Poznaj siłę wyobraźni"

2009-2010

"Rozwiń skrzydła ciekawości"

2008-2009

 Uczestniczymy także w projektach z zakresu edukacji obywatelskiej, społecznych oraz z zakresu wzmacniania współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców oraz środowiska lokalnego szkoły, m.in.:

"Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu"

2013-2015

"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"

2013-2014

 W ramach projektów współfinansowanych ze środków UE nauczyciele przedmiotów zawodowych odbywali staże zawodowe u pracodawców z branży hotelarskiej, gastronomicznej i ekonomicznej.

Obecnie staże zawodowe u pracodawców odbywać będą uczniowie w ramach programów PO WER i Erasmus+:

Staż zagraniczny-przygotowanie nie tylko do pracy. Kontynuacja.

2017-2019

Staże w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii dla uczniów klas: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych

Staż zagraniczny-przygotowanie nie tylko do pracy

2016-2017

Staż w Niemczech dla uczniów klas: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych