W październiku odbył się w bursie konkurs fotograficzny pt. „Jesień w obiektywie”. Celem konkursu było zainteresowanie wychowanków otaczającą przyrodą, uwrażliwianie na jej piękno oraz propagowanie pasji fotografowania.  

Laureatami konkursu zostali: 

  • I miejsce: Hubert Wiśniewski 
  • II miejsce: Natalia Bitowska 
  • III miejsce (ex aequo): Julia Kuźnicka, Patrycja Czereszewska, Karolina Makowiecka, Marcelina Lelo i Oliwia Sokołowska. 

Gratulujemy wszystkim wychowankom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie  i zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłych konkursach organizowanych w bursie. 

12 października odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Młodzieżowej Rady Bursy. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności bursy, w którym wychowankowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. 

Wybory Samorządu Młodzieżowej Rady Bursy poprzedziła kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym, każdy wychowanek mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartach w poszczególnych kategoriach: 

  • Przewodniczący Młodzieżowej Rady Bursy, 
  • Przewodniczący Sekcji promocji zdrowia, 
  • Przewodniczący Sekcji sportowej. 

Następnie komisja wyborcza przystąpiła do liczenia głosów, sporządziła protokół i ogłosiła wyników wyborów.  

Nowy skład Samorządu Młodzieżowej Rady Bursy przedstawia się następująco: 

  • Przewodniczący Młodzieżowej Rady Bursy: Błażej Rawinis  
  • Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Bursy: Konrad Rudziewicz 
  • Przewodnicząca sekcji promocji zdrowia: Julia Kuźnicka  
  • Przewodniczący sekcji sportowej: Michał Duś. 

Nowo wybranemu Samorządowi Młodzieżowej Rady Bursy gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz bursy oraz całej społeczności. 

28 września odbyły odbyły się zajęcia integracyjne skierowane do wychowanków mieszkających po raz pierwszy w bursie. Celem spotkania integracyjnego był rozwój dobrych relacji wśród nowych wychowanków, rozwijanie akceptacji wobec siebie i innych, wdrażanie do współpracy, ukazanie korzyści, jakie daje udana współpraca oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa. Nowi mieszkańcy podczas zajęć mieli okazję do autoprezentacji, doskonalenia komunikacji interpersonalnej i wzajemnego poznania się.  Zabawy integracyjne wprowadziły przyjazną atmosferę, która sprzyjała tworzeniu się pozytywnych relacji między nowymi wychowankami. 

 

Na początku nowego roku szkolnego cała społeczność Bursy Szkolnej spotkała się podczas integracyjnego grilla. W ramach integracji nie zabrakło: pieczenia kiełbasek, wspólnych spacerów, rozmów i zabaw na świeżym powietrzu. Spotkanie integracyjne upłynęło w miłej atmosferze, pełnej uśmiechu i życzliwości. Wszystkie wspólne chwile upamiętniono na zdjęciach wykonanych przez wychowanków i wychowawców. Zorganizowane spotkanie integracyjne umożliwiło wychowankom poznanie się oraz poszerzenie znajomości między grupami wychowawczymi.