W dniu 19.09.2017 r. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.

Prosimy o wytypowanie z każdej klasy ponadgimnazjalnej kandydata na radnego. Przedstawiciele szkół wejdą w skład Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. Zgłoszenia należy kierować do opiekuna SU Barbary Wróblewskiej.