STYPENDIUM ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE
w roku szkolnym 2020/2021

 Z przyjemnością informujemy, iż  24 uczniom Technikum nr 4 w roku szkolnym 2020/2021 zostało przyznane stypendium za wysokie wyniki w nauce.

Stypendium otrzymali uczniowie następujących klas:

 • IV E - 3 uczniów
 • IV TTO - 2 uczniów
 • IV HTŻ - 1 uczeń
 • IV Ż - 1 uczeń
 • III E - 2 uczniów
 • III TTO - 5 uczniów
 • III HTŻ - 1 uczeń
 • II E - 3 uczniów
 • II EG - 2 uczniów
 • II TTO - 1 uczeń
 • II TTG - 1 uczeń
 • II HTŻ - 2 uczniów.

Stypendium przyznano  w ramach projektu  „Kształcimy profesjonalistów”, który jest realizowany w szkole ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

Pomoc stypendialną przyznano na okres od 1 września 2020 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 500 złotych miesięcznie. 

Warunkiem otrzymania stypendium było spełnienie kryteriów zawartych w Regulaminie Programu Stypendialnego projektu "Kształcimy profesjonalistów".

Zachęcamy młodzież Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 do udziału w projekcie, jak również do rywalizacji w zakresie osiąganych wyników w nauce.

W roku szkolnym 2021/2022 ponownie zostanie rekomendowanych do stypendium 24 uczniów Technikum nr 4 z najwyższą średnią ocen oraz angażujących się w życie szkoły.