W ramach promocji czytelnictwa biblioteka szkolna zorganizowała kiermasz książki "retro", który cieszył się zainteresowaniem uczniów. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na nagrody dla czytelników.