W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym pragniemy zwrócić szczególną uwagę na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest handel ludźmi.

Istotą handlu ludźmi jest zniewolenie i wykorzystanie osób w celu osiągnięcia korzyści. Jego ofiary doznają różnych form przemocy, a traumatyczne doświadczenie pozbawienia wolności i wykorzystania często objawia się trwającymi długo po jego zakończeniu urazami fizycznymi i psychicznymi. Ponieważ znaczna część przypadków handlu ludźmi ma charakter transgraniczny – co oznacza, że ofiary wykorzystywane są w innym, na ogół relatywnie zamożniejszym kraju niż ten, w którym zostały zwerbowane – grupą szczególnie narażoną na wykorzystanie są ludzie młodzi, podejmujący decyzje dotyczące emigracji zarobkowej czy pracy wakacyjnej za granicą.

Kampanię informacyjną mającą na celu poprawę świadomości zagrożeń wynikających z handlu ludźmi w ramach „Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi” koordynuje Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na stronie internetowej www.handelludzmi.eu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zarówno zjawiska handlu ludźmi, jak i prowadzonej kampanii informacyjnej.