Miło nam poinformować, że nowy rok szkolny 2017/2018 Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach rozpoczyna pod Patronatem Klubu Szefów Kuchni.

Fundacja Klub Szefów Kuchni to elitarne zrzeszenie najlepszych szefów kuchni w Polsce! Są to znani z telewizyjnych programów kulinarnych kucharze. Prezesem Zarządu KSK jest Jarosław Walczyk, wiceprezesem jest Marcin Budynek i Grzegorz Labuda, sekretarzem – Waldemar Hołówka.

Klub Szefów Kuchni promuje polską kuchnię, troszczy się o edukację młodego pokolenia kucharzy. Klub Szefów Kuchni dba o poprawę warunków polskiej gastronomii, upowszechnia wiedzę o gastronomii, organizuje i przeprowadza pokazy, szkolenie, kursy i wystawy. Fundacja promuje polską gastronomię także poza granicami Rzeczpospolitej. Integracja całego środowiska szefów kuchni i osób z nimi współpracujących jest także celem Klubu Szefów Kuchni.

Członkowie Klubu Szefów Kuchni chętnie włączają się w organizowanie imprez gastronomicznych. Można śmiało powiedzieć, że to Klub Szefów Kuchni nadaje ton kulinarnemu życiu w Polsce. Mamy nadzieję uczyć się od NAJLEPSZYCH.

Klub Szefów Kuchni i Akademia Kulinarna Marcina Budynka rozbudza w uczniach pasje do gotowania. Czytać o tym, co mistrzowie kulinarni wyczarowują jest ważne, ale uczyć się od nich stojąc przy jednym stanowisku pracy - bezcenne.