18.01.2018 odbyło się w naszej szkole  uroczyste podsumowanie projektu „Staż zagraniczny- przygotowanie nie tylko do pracy”, który był realizowany od 1.12.2016 do 30.01.2018. W ramach projektu 14 uczennic z klas o profilu technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych wyjechało do Niemiec na 2-tygodniowe staże u niemieckich pracodawców. Przed wyjazdem uczestnicy projektu zostali odpowiednio przygotowani do tej mobilności, dziewczęta uczestniczyły w zajęciach przygotowawczych  oraz otrzymały stroje robocze wymagane przez pracodawców.

Uczestniczki projektu uzyskały kwalifikacje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym), który ma służyć zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji.

W obecności zaproszonych gości uczestniczki projektu otrzymały od pani dyrektor Beaty Muszyńskiej krajowe certyfikaty potwierdzające odbyte kursy przygotowujące do wyjazdu na staż, natomiast pani Ewa Sidorek – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk wręczyła dokumenty Europass – Mobilność, które zaświadczają o odbytych stażach w hotelach i zakładach gastronomicznych w Niemczech.

Radio Białystok: Uczyli się przyszłego zawodu i podszkolili języki obce – suwalscy uczniowie podsumowali swój staż zagraniczny

Suwalki.info: Suwalscy uczniowie na stażach w Niemczech