9 stycznia 2018r. uczniowie klasy 2E: Mateusz Kropiewnicki, Zuzanna Świerzbin i Liliana Gubernat wzięli udział w II etapie Olimpiady Statystycznej. Zawody polegały na rozwiązaniu testu pisemnego, składającego się z testu A i testu B. Test A składał się z 29 pytań, test B zawierał 3 zadania.

Olimpiada Statystyczna o zasięgu ogólnopolskim ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze procesów społeczno-gospodarczych. Organizatorami OS są: Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.