Otrzymaliśmy wyniki uczennic Patrycji Tylendy oraz Roksany Molińskiej które wzięły udział w Olimpiadzie Umiejętności Hotelarskich na etapie okręgowym i cieszymy się sukcesem Patrycji Tylendy, która zakwalifikowała się do etapu centralnego.

Na wniosek SGH, organizatora Olimpiady Umiejętności Hotelarskich,  Minister Edukacji i Nauki dokonał aktualizacji  „Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024” w wyniku której do wykazu została dodana „Olimpiada Umiejętności Hotelarskich”. Aktualizacja, która  weszła w życie z dniem z dniem 13.12.2022 r.

Serdecznie gratulujemy uczennicy.