Od dnia 14.02.2018 r. rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego i matematyki dla uczniów klas IV technikum w wymiarze 30 godzin od 24.02.2018 r. do 21.04.2018 r. w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” .

13 lutego 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

FINANSOWANIE
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.