Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w 1 półroczu roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół nr 4