Uczniowie mieszkający na terenie Miasta Suwałki, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.