10 października w Bursie Szkolnej na ul. Szkolnej oraz 11 października w Bursie Szkolnej przy ul. Zarzecze odbyły się Wybory do Młodzieżowej Rady Bursy.
Społeczność bursy podczas tajnego głosowania zdecydowała, że Samorządu Młodzieżowej Rady Bursy weszły osoby z największą ilością głosów:
* Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Bursy - Maja Rawinis
* Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Bursy - Aleksandra Jankowska
* Przewodnicząca Sekcji Promocji Zdrowia - Kinga Bolińska
* Przewodniczący Sekcji sportowej - Dawid Andrulewicz.

Dziękujemy, wszystkim kandydatom za udział w wyborach, komisji wyborczej za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów i liczeniem głosów oraz głosującym za wysoką frekwencję. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu pomysłów oraz wytrwałości i energii w ich realizacji.

  

Powtarzając za naszą noblistką Wisławą Szymborską ,,Niektórzy lubią poezję...” młodzież Bursy Szkolnej włączyła się w obchody 100-letniej rocznicy urodzin poetki. Z tej okazji 28 września w nastrojowej i klimatycznej atmosferze kawiarenki, zebrani w bursie obejrzeli spektakl słowno-muzyczny, przygotowany przez młodzież mieszkającą w bursie.

  

19 września odbył się w bursie grill integracyjny. Impreza tradycyjnie rozpoczęła się od pieczenia kiełbasek. Spotkanie stało się okazją  do bliższego poznania się nowych wychowanków oraz integracji całej społeczności bursy. Wrześniowa aura sprzyjała miłemu spędzeniu czasu wolnego na świeżym powietrzu, rozmowom i wymianie wrażeń z pierwszych dni pobytu wychowanków w bursie i szkole.

  

17 września odbyło się w bursie Narodowe Czytanie 2023. Podczas wieczoru wychowankowie odczytali fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

Narodowe czytanie jest to przedsięwzięcie, którego celem jest budowanie postaw patriotycznych poprzez szerzenie znajomości klasyki literatury polskiej. Lekturą 12. odsłony akcji jest „Nad Niemnem”. To najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. „Nad Niemnem” to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w 2023 roku.