Dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów

 

 

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.
do godz. 16,00

od 12 lipca 2019 r.
do 19 lipca 2019 r.
do godz. 16,00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego

od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
do godz. 16,00

X

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 4 lipca 2019 r.

do 5 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5 lipca 2019 r.
o godz. 10,00

8 sierpnia 2019 r.
o godz. 10,00

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie

do 8 lipca 2019 r.
do godz. 16,00

do 9 sierpnia 2019 r.
do godz. 16,00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz przedłożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 10 lipca 2019 r.
do godz. 16,00

do 16 sierpnia 2019 r.
do godz. 16,00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019 r.
o godz. 10,00

19 sierpnia 2019 r.
o godz. 10,00