Projekt „Kształcimy Profesjonalistów” realizowany jest w  Zespole  Szkół nr 4 w Suwałkach przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr jako Lidera, Miasto Suwałki - Partnera i Zespół
Szkół Nr 4 w Suwałkach - Realizatora w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. - 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 2 059 403,76 złotych.

W projekcie uczestniczą uczniowie  kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia kierowane do uczniów:

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.
 • Wsparcie uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów.
 • Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów.
 • Staże zawodowe dla uczniów.
 • Walidacja kompetencji zawodowych uczniów.
 • Szkolenia i kursy specjalistyczne uczniów.
 • Zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej.
 • Wyjazdy edukacyjne w ramach współpracy z pracodawcami.
 • Pomoc stypendialna

          oraz formy wsparcia kierowane do  nauczycieli:

 • Staże zawodowe.
 • Szkolenia i kursy specjalistyczne.

Ponadto w ramach projektu zostaną zmodernizowane i doposażone pracownie szkolne.