13 października o godzinie 11.45 w naszej szkole odbędzie się się uroczyste ślubowanie klas pierwszych oraz obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wezmą klasy pierwsze i drugie oraz Samorząd Szkolny.

14 października - Dzień Edukacji Narodowej to dzień wolny od zajęć edukacyjnych.