Od 18 do 24 września trwa Tydzień książek zakazanych. Jest to międzynarodowe święto podkreślające znaczenie wolności słowa. Książki najczęściej podlegały i podlegają cenzurze obyczajowej, politycznej i religijnej. Wiele z nich to dzisiejsze lektury szkolne. Dlaczego były zakazane? Warto poszukać odpowiedzi, czytając książki...