Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2021/2022 

DATA EGZAMINU: 25.08.2022 r.

ZDAJĄCY (klasa)

PRZEDMIOT

GODZINA

SALA

1 ER

Finanse przedsiębiorstwa

9:00

35

3 Eg

Finanse przedsiębiorstwa

9:00

35

3 Eg

Pracownia finansów przedsiębiorstwa

9:00

35

1 ER
1 H
1 Ż
2 E
2 TTO
3 Eg
3 TTO
3 Ż
4 Ż

Matematyka

 

9:00

 

6

 

2 CK

Podstawy przemysłu spożywczego

9:00

4

Język polski

9:00

5

1TTO
2HŻ

Język angielski

9:00

19

DATA EGZAMINU: 26.08.2022 r.
1ER Podstawy statystyki 9:00 35
3Eg Pracownia kadr i płac 9:00 35
2 CK Wyposażenie techniczne w cukiernictwie 9:00 4
1 H
1 TTO
1 Ż
2E
Język angielski 9:00 6
1 ER
1 H
Język niemiecki 9:00 6
3 Ż Język francuski 9:00 6