Zapraszamy Absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości

w dniu 5 lipca 2022 r.  od godziny 11.00 w sekretariacie szkoły

Absolwenci, którzy nie rozliczyli się z karty szkolnej proszeni są o jej zwrot