Po dwóch tygodniach pracy w niemieckich restauracjach i pensjonatach w ramach projektu „Staż zagraniczny – przygotowanie nie tylko do pracy”, uczennice naszej szkoły uzyskały nowe doświadczenia zawodowe potwierdzone certyfikatami firmy Vitalis oraz zaświadczeniami  pracodawców. Rozdanie dokumentów odbyło się na zakończenie stażu w ośrodku Vitalis, w dniu 20.10.2017 r. Nie zabrakło miłych słów, pochwał i podziękowań.