Zaktualizowana procedura bezpieczeństwa ZS4 w Suwałkach
znajduje się w zakładce
COVID-19/Procedury