SZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
W ZAWODZIE (Formuła 2017)
w sesji czerwiec-lipiec 2021

CZĘŚĆ PISEMNA

 

Data/godzina

Kwalifikacja

Sala

22 czerwca 2021 r. (wtorek)

godz. 10,00

AU.20 – technik handlowiec (9)

 

29

AU.20 – technik handlowiec (4)

TG.04 – technik technologii żywności (5)

 

30

AU.35 – technik ekonomista (25)

TG.12 – technik hotelarstwa (13)

TG.14 – technik obsługi turystycznej (12)

TG.07 – technik żywienia i usług gastronomicznych (1)

 

Sala gimnastyczna

TG.07 – technik żywienia i usług gastronomicznych (9)

 

31

TG.07 – technik żywienia i usług gastronomicznych (9)

 

32

TG.07 – technik żywienia i usług gastronomicznych (4)

TG.04 – technik technologii żywności (5)

 

36

22 czerwca 2021 r. (wtorek)

godz. 12,00

AU.25 – technik handlowiec (2)

TG.16 – technik żywienia i usług gastronomicznych (6)

29

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Data

Godz.

Zawód/kwalifikacja

Liczba uczniów

Sala

21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

9,00

TG.12 – technik hotelarstwa

14

Sala gimn.

TG.14 – technik obsługi turystycznej

12

 

 

13,00

TG.15 – technik obsługi turystycznej

1

29

TG.16 – technik żywienia i usług gastronomicznych

5

 

 

 

23 czerwca 2021 r. (środa)

8,00

AU.20 – technik handlowiec

 

5

19

12,00

AU.20 – technik handlowiec

 

4

16,00

AU.20 – technik handlowiec

4

 

 

 

24 czerwca 2021 r. (czwartek)

8,00

TG.07 – technik żywienia i usług gastronomicznych

6

26

 

12,00

TG.07 – technik żywienia i usług gastronomicznych

6

 

 

24 czerwca 2021 r. (czwartek)

8,00

TG.04 – technik technologii żywności

 

4

31 i

12,00

TG.04 – technik technologii żywności

 

4

 

 

 

24 czerwca 2021 r. (czwartek)

9,00

AU.35 – technik ekonomista

 

7

34

7

35

 

 

 

25 czerwca 2021 r. (piątek)

12,00

TG.04 – technik technologii żywności

 

4

31i

 

 

 

25 czerwca 2021 r. (piątek)

8,00

TG.07 – technik żywienia i usług gastronomicznych

5

26

12,00

TG.07 – technik żywienia i usług gastronomicznych

5

 

 

25 czerwca 2021 r. (piątek)

9,00

AU.35 – technik ekonomista

 

AU.25 – technik handlowiec (1)

 

7

34

5+1

35