SZKOLNY HARMONOGRAM PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO
W TECHNIKUM nr 4 w ZESPOLE SZKÓŁ nr 4 W SUWAŁKACH

w roku szkolnym 2020/2021

 

Data/godzina

Przedmiot

Sala

 

3 marca 2021 r. (środa)
godz. 9,00

 

Język polski poziom podstawowy

 

 

Sala gimnastyczna

50 osób (E, Ż, HTŻ-6 – do Jonio;)

 

Sala 29

9 osób (HTŻ-9 – do Sawicki)

 

Sala 30

9 osób (HTŻ-3; TTO-6 – do Gajda)

 

Sala 31

9 osób (TTO-9 – do Jurczyk)

 

 

 

Sala 32

9 osób (TTO)

 

4 marca 2021 r. (czwartek)
godz. 9,00

Matematyka poziom podstawowy

Sala gimnastyczna

50 osób (E, Ż, HTŻ-6 – do Jonio)

 

Sala 29

9 osób (HTŻ-9 – do Sawicki)

 

Sala 30

9 osób (HTŻ-3; TTO-6 – do Gajda)

 

Sala 31

9 osób (TTO-9 – do Jurczyk)

 

Sala 32

9 osób (TTO)

 

5 marca 2021 r. (piątek)

godz. 9,00

Język angielski poziom podstawowy

Sala 29

9 osób – E – do Jarmołowicz)

 

Sala 30

9 osób – E – do Sienkiewicz)

 

Sala 31

9 osób –  (E-5, HTŻ-4 – do Domalewska)

 

 

 

Sala 32

9 osób (HTŻ – do Pacewicz)

 

 

 

Sala 36

9 osób (HTŻ–5, Ż-4 – do Chmielewska)

 

 

 

Sala 19

8 osób (Ż – do Kościuch)

 

 

 

Sala 20

8 osób – (Ż-8 – do Woroniecka)

 

 

 

Sala 23

8 osób ( Ż – 1, TTO- 7 - do Galicka)

 

 

 

Sala 4

8 osób (TTO – do Jurczyk)

 

 

 

Sala 6

8 osób (TTO)

 

 

 

Sala 18

1 osoba (TTO)

 

8 marca 2021 r. (poniedziałek)

godz. 9,00

Język angielski poziom rozszerzony

Sala 29

8 osób – E

 

Sala 30

8 osób - TTO

 

Sala 31

8 osób - Ż

 

Sala 32

6 osób (HTŻ – 3; TTO – 3)

 

Sala 18

1 osoba (TTO)

 

9 marca 2021 r. (wtorek)
godz. 9,00

Język polski poziom rozszerzony

 

24 osoby - sala gimnastyczna

 

10 marca 2021 r.
(środa)
godz. 9,00

Matematyka poziom rozszerzony

Sala 29 (7 osób)

 

 

11 marca 2021 r.
(czwartek)
godz. 9,00

Biologia poziom rozszerzony

Sala 29 (6 osób)

 

Sala 30 (5 osób)

 

12 marca 2021 r.
(piątek)
godz. 14,00

Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

Sala 29 – 3 osoby

 

15 marca 2021 r. (poniedziałek)
godz. 9,00

Historia poziom rozszerzony

Sala 29 (3 osoby)

 

16 marca 2021 r.
(wtorek)

godz. 9,00

Geografia poziom rozszerzony

Sala gimnastyczna (24 osoby)