Harmonogram opublikowano 23 lutego 2021 r.

Data/godzina

Przedmiot

Sala

4 maja 2021 r. (wtorek)
godz. 9,00

 

 

 

 

 

Język polski poziom podstawowy

 

 

 

 

 

 

Sala gimnastyczna

51 osób (E, Ż, HTŻ-6 – do Jonio; 1 abs.)

Sala 29

9 osób (HTŻ-9 – do Sawicki)

Sala 30

9 osób (HTŻ-3; TTO-6 – do Gajda)

Sala 31

9 osób (TTO-9 – do Jurczyk)

Sala 32

9 osób (TTO)

5 maja 2021 r. (środa)
godz. 9,00

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka poziom podstawowy

 

 

 

 

 

 

 

Sala gimnastyczna

50 osób (E, Ż, HTŻ-6 – do Jonio)

Sala 29

9 osób (HTŻ-9 – do Sawicki)

Sala 30

9 osób (HTŻ-3; TTO-6 – do Gajda)

Sala 31

9 osób (TTO-9 – do Jurczyk)

Sala 32

9 osób (TTO)

Sala 36

9 osób (abs.)

Sala 19

9 osób (abs.)

Sala 20

8 osób (abs.)

6 maja 2021 r. (czwartek)

godz. 9,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski poziom podstawowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 29

9 osób – E – do Jarmołowicz)

Sala 30

9 osób – E – do Sienkiewicz)

Sala 31

9 osób –  (E-5, HTŻ-4 – do Domalewska)

Sala 32

9 osób (HTŻ – do Pacewicz)

Sala 36

9 osób (HTŻ–5, Ż-4 – do Chmielewska)

Sala 19

9 osób (Ż – do Leszczyńska)

Sala 20

9 osób – (Ż-8, TTO-Zielińska)

Sala 23

9 osób (TTO - do Gliniecka)

Sala 4

9 osób (TTO – do Murawska)

Sala 6

9 osób (TTO-4, abs. - 5)

Sala 18

1 osoba (TTO)

7 maja 2021 r. (piątek)

godz. 9,00

Język angielski poziom rozszerzony

Sala 29

8 osób – E

Sala 30

8 osób - TTO

Sala 31

8 osób - Ż

Sala 32

6 osób (HTŻ – 3; TTO – 3)

Sala 18

1 osoba (TTO)

10 maja 2021 r. (poniedziałek)
godz. 9,00

Język polski poziom rozszerzony

 

24 osoby - sala gimnastyczna

11 maja 2021 r.
(wtorek)
godz. 9,00

Matematyka poziom rozszerzony

Sala 29 (7 osób)

 

11 maja 2021 r.
(wtorek)
godz. 14,00

Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

Sala 29 (4 osoby)

 

12 maja 2021 r.
(środa)
godz. 9,00

Biologia poziom rozszerzony

Sala 29 (6 osób)

Sala 30 (5 osób)

13 maja 2021 r.
(czwartek)

godz. 9,00

Geografia poziom rozszerzony

Sala gimnastyczna (24 osoby)

17 maja 2021 r. (poniedziałek)
godz. 9,00

Historia poziom rozszerzony

Sala 29 (3 osoby)