Komunikat CKE dotyczący materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2021

Część pisemna egzaminu

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012_2017.pdf

 

Część praktyczna egzaminu

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_aKomunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017.pdf