Poniżej zamieszczamy link do strony OKE w Łomży z wytycznymi epidemicznymi dotyczącymi egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201216%20Przeprowadzanie%20EPKwZ%20EZ%20COVID%20Wytyczne%20Zima%202021.pdf