SZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (Formuła 2017 – uczniowie klas czwartych)
w sesji styczeń-luty 2021

CZĘŚĆ PISEMNA

 

Data/godzina

Kwalifikacja

Sala

12 stycznia 2021 r. (wtorek)

godz. 10,00

TG.07 – technik żywienia i usług gastronomicznych (1 osoba)

29

12 stycznia 2021 r. (wtorek)

godz. 12,00

TG.13 – technik hotelarstwa (9 osób – do M. Góral)

 

29

TG.13 – technik hotelarstwa (pozostałe 5 osób)

TG.17 – technik technologii żywności (4 osoby – do Gabrieli Kalinowskiej)

 

30

AU.36 – technik ekonomista (23)

AU.25 – technik handlowiec (10)

TG.15 – technik obsługi turystycznej (10)

TG.16 – technik żywienia i usług gastronomicznych (7 osób – do M. Gajewskiej)

 

Sala gimnastyczna

TG.16 – technik żywienia i usług gastronomicznych (9 osób – od A. Grabowskiego do D. Naumowicz)

 

31

TG.16 – technik żywienia i usług gastronomicznych (pozostałe 5 osób)

TG.17 – technik technologii żywności (pozostałe 4 osoby)

32

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Data

Godzina

Zawód/kwalifikacja

Liczba uczniów

Sala

11 stycznia 2020 r. (poniedziałek)

9,00

TG.12 – technik hotelarstwa

1

29

TG.14 – technik obsługi turystycznej

2

 

 

 

 

 

11 stycznia 2021 r. (poniedziałek)

13,00

TG.13 – technik hotelarstwa

14

Sala gimnastyczna

TG.15 – technik obsługi turystycznej

10

TG.16 – technik żywienia i usług gastronomicznych

21

 

 

 

 

 

11 stycznia 2021 r. (poniedziałek)

13,00

TG. 17 – technik technologii żywności

8

30

 

 

 

 

 

14 stycznia 2021 r. (czwartek)

9,00

AU.35 – technik ekonomista

2

34

AU.25 – technik handlowiec

4

AU.25 – technik handlowiec

6

35

 

 

 

 

 

18 stycznia 2021 r. (poniedziałek)

 

9,00

 

AU.36 – technik ekonomista

 

8 (do M. Jachimowicz)

34

8 (od W. Jarmołowicz do A. Myszkowskiej)

35

7 (od U. Omilian)

33

 

 

 

 

 

21 stycznia 2021 r. (czwartek)

8,00

TG.07 – technik żywienia i usług gastronomicznych

2

26