Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Technikum nr 4 w Suwałkach oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w Suwałkach w roku szkolnym 2020/2021:

4 maja 2021 r.
5 maja 2021 r.
6 maja 2021 r.
7 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.

Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach