Okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik rachunkowości to atrakcyjny zawód z wielkimi tradycjami, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w biurach rachunkowych, firmach i jednostkach finansów publicznych.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik rachunkowości powinny wybrać osoby, które:

 • posiadają umiejętności organizatorskie,
 • wykazują się samodzielnością i odpowiedzialnością,
 • są komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty.

Czego uczy się technik rachunkowości?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • prowadzenia rachunkowość firm i instytucji,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • przeprowadzania kontroli dokumentów księgowych oraz poprawiania błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • sporządzania dokumentów księgowych i płacowych,
 • rozliczania deklaracji skarbowych i ZUS,
 • obsługi programów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • wykonywania czynności planistycznych i analitycznych,
 • języka obcego zawodowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik rachunkowości?

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych firmach i instytucjach.

 I co dalej…?

 Technik rachunkowości może podejmować pracę m.in. w księgowości jako  pracownik kadrowo-płacowy w:

 • biurach rachunkowych,
 • jednostkach finansów publicznych,
 • przedsiębiorstwach,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

 Studia?

 Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na wydziałach ekonomicznych wszystkich uczelni w Polsce, na przykład:

 • Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny PUZ w Suwałkach (ekonomia, finanse i rachunkowość)
 • Wydział Ekonomii i Finansów - Uniwersytet w Białymstoku (ekonomia)
 • Wydział Nauk Ekonomicznych - Uniwersytet Warszawski (ekonomia, finanse i rachunkowość)
 • Wydział Ekonomii i Finansów - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (ekonomia, finanse i rachunkowość, rachunkowość i podatki, międzynarodowe stosunki gospodarcze)