W dniu 9 stycznia 2020 r. ogłoszono wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020, w którym Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 otrzymało honorowy tytuł „Brązowej Szkoły 2020” zajmując 11 miejsce w województwie podlaskim i 381 w kraju.

W tegorocznym Rankingu Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni wyższych, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i przewodniczących komitetów głównych olimpiad ustaliła pozycje 1728 techników biorąc pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, wyniki egzaminów zawodowych i olimpiad, wg następujących kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).