Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019 jest zamieszczony na tablicy ogłoszeń w budynku głównym szkoły.