Instytucje/osoby, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wychowawczej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Nowomiejska 10, tel. 87/5664149,

Fundacja EGO, ul. Noniewicza 91, lokal 12,13, tel. 535 032 190,

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Szpitalna 62, tel.87/5656238, 87/5626400,

Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Modrzewiowa 17, tel. 87/5626006,

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, ul. Szpitalna 62, tel. 87/5626470,

Poradnia Antynikotynowa, ul. E. Plater 22A, tel. 87/5651595,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Filipowska 20, tel.87/5628970, w tym: Dział Pomocy Kryzysowej, ul. Filipowska 22, tel. 87/5652891,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - na terenie każdej gminy,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świerkowa 60, tel. 87/5659280,

Komenda Miejska Policji w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, tel.997, 112, 87/5672403,

Straż Miejska w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A, tel.986, 87 5635620,

ETAP-Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych - Białystok, ul. Włókiennicza 7, t el. 85 7445224 .

 

BEZPŁATNE TELEFONY ZAUFANIA

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12,

Telefon Antynarkotykowy 800 199 990, w godz. 16 - 21,

Telefon Zaufania- uzależnienia behawioralne 801 889 880, w godz.17 - 22,

HELPLINE - dot. przemocy w sieci 800 100 100,

NIEBIESKA LINIA: Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 800 120 002,

POMARAŃCZOWA LINIA: Telefon Pomocy Rodzicom Dzieci Pijących - 801 140 068,

Antydepresyjny Telefon Zaufania, Warszawa 66, 22 654 40 41