15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta.To międzynarodowe święto upamiętnia przemówienie prezydenta Johna Kennedy’ego, wygłoszone w 1962 roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych, które dotyczyło projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. W swoim orędziu Kennedy, jako pierwszy, przedstawił cztery podstawowe prawa konsumenta:

  • prawo do bezpieczeństwa
  • prawo do rzetelnej informacji
  • prawo do wyboru
  • prawo reprezentacji - do bycia wysłuchanym.

Światowy Dzień Konsumenta jest dobrą okazją do przybliżenia młodzieży ich praw jako konsumentów oraz zapoznanie z działalnością instytucji, których celem jest ochrona interesów konsumentów. Dlatego też w naszej szkole już po raz kolejny obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji uczennice kl. IIE Aleksandra Sienkiewicz i Natalia Aniołowska przygotowały prezentację poruszającą m.in. takie zagadnienia jak reklamacja towarów i usług, roszczenia konsumenta wobec sprzedawcy i gwaranta oraz umowa na odległość (umowy zawarte przez telefon, przez internet).

Sprawdzianem ze znajomości praw konsumenta był konkurs przeprowadzony w oparciu o formułę znanego telewizyjnego teleturnieju "Jeden z 10". Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą, jednak wygrany mógł być tylko jeden i okazała się nim Martyna Hołubowicz z kl. II E.

Na szkolnym korytarzu pojawiły się również wykonane przez uczniów plakaty oraz kolorowe torby na których umieszczono przydatne informacje.

Obchody Dnia Konsumenta przygotowały nauczycielki przedmiotów zawodowych: Izabela Klahs-Malinowska i Marta Poczobut.