13 lutego 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

FINANSOWANIE
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

CZAS REALIZACJI

Projekt „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” realizowany jest od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wdrożenie kompleksowego modelu modernizacji procesu kształcenia 3 szkół zawodowych oraz wsparcia 637 uczniów i 40 nauczycieli szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki poprzez przygotowanie nowych programów nauczania, doradztwo kompetencji, staże zawodowe, dodatkowe formy kształcenia oraz współpracę z uczelniami wyższymi i pracodawcami.

UCZESTNICY

Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli trzech suwalskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. 

W Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach udział weźmie 175 uczniów.

DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU

 1. Doradztwo kompetencji:
 • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • grupowe poradnictwo edukacyjno-zawodowe
 • szkolne punkty informacji i kariery / pomoc doradców kompetencji
 1. Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli u pracodawców.
 1. Dodatkowe formy kształcenia:
 • kursy umiejętności zawodowych oraz kursy specjalistyczne
 • kurs barmański
 • kurs carvingu
 • koła naukowe
 • zajęcia pozalekcyjne – język angielski
 • zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości
 • warsztaty z kompetencji miękkich
 • warsztaty z kreatywności
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
 • zajęcia wyrównawcze
 • indywidualne zajęcia wyrównawcze
 1. Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej :
 • szkolenie informatyczne
 • kursy językowe
 • szkolenia doskonalące w zakresie kompetencji zawodowych
 • szkolenia z tworzenia autorskich programów nauczania
 • studia podyplomowe
 1. Współpraca z uczelniami wyższymi:
 • zajęcia przygotowujące do podjęcia studiów
 • zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni
 • realizacja projektów badawczo-wdrożeniowych
 1. Współpraca z pracodawcami:
 • objęcie patronatem klasy w zawodzie technik technologii żywności przez firmę ANIMEX oraz Dyczewscy Zakład przetwórstwa mięsnego w Suwałkach
 • wyposażenie pracowni turystyczno-geograficznej oraz technologicznej w zawodzie technik technologii żywności
 • udział w pokazach kulinarnych
 • stypendia dla uczniów zdolnych.