Od dnia 14.02.2018 r. rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego i matematyki dla uczniów klas IV technikum w wymiarze 30 godzin od 24.02.2018 r. do 21.04.2018 r. w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” .

Zgłoszenia zgodnie z wzorem deklaracji uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia oraz kartę zgłoszeniową do udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu należy złożyć do dnia 21.02.2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły u Pani Bożeny Birkos.

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej szkoły:  zs4.suwalki.pl zakładka: Projekty-RPO-Dokumenty projektu lub w sekretariacie szkoły