Zapraszamy Absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości
codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00 w sekretariacie szkoły