23 lipca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja na wolne miejsca do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2024/2025
Wnioski o przyjęcie należy składać w terminie od 23 lipca  do 12 sierpnia 2024 r. do godz. 14:00
w sekretariacie Zespołu Szkół nr 4 ul. Sejneńska 14

 Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 13 sierpnia 2024 r. o godz. 12:00 
na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu

Zasady rekrutacji  oraz wniosek o przyjęcie w zakładce  BURSA SZKOLNA - Rekrutacja do bursy szkolnej

 

Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków mieszkających w Bursie w roku szkolnym 2023/2024 lub pełnoletni wychowanek Bursy mieszkający w roku szkolnym 2023/2024 zainteresowani pobytem w  roku szkolnym 2024/2025, składają w sekretariacie Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach deklarację kontynuacji pobytu w Bursie Szkolnej w Suwałkach w terminie od 15.07.2024 do 22.07.2024 do godz. 15:00.