Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2023/2024 

DATA EGZAMINU: 26.08.2024 r. 

Lp. 

LICZBA ZDAJĄCYCH 

KLASA 

PRZEDMIOT 

GODZ. 

SALA

1 

1 

1CK 

Matematyka 

 

9:00 

 

6 

 

2 

1ŻTŻ 

2 

2T 

4 

2HTO 

1 

3ER 

1 

 

1 

4TTO 

2 

1 

2 ER 

Finanse przedsiębiorstwa 

9:00 

5 

3 

1 

2CK 

Gospodarka magazynowa w cukiernictwie 

9:00 

4 

4 

1 

2CK 

Wyposażenie techniczne w gastronomii 

9:00 

4 

5 

1 

2CK 

Podstawy przemysłu spożywczego 

9:00 

4 

 

 

DATA EGZAMINU: 27.08.2024 r. 

Lp. 

LICZBA ZDAJĄCYCH 

KLASA 

PRZEDMIOT 

GODZ. 

SALA. 

1 

2 

 

1HT 

matematyka 

9:00 

6 

3 

1TO 

 

5 

2ŻTŻ 

 

3 

2CK 

 

2 

2 

1 CK 

biologia 

9:00 

4 

3 

1 

2T 

chemia 

9:00 

4 

4 

1 

1ŻTŻ 

fizyka 

9:00 

4 

5 

2 

2T 

język angielski 

 

 

9:00 

20 

1 

 

6 

1 

2CK 

Język angielski w branży spożywczej 

9:00 

20