Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024
odbędzie się 21 czerwca 2024 r.

o godzinie 9.00 na placu szkolnym dla klas 2-4 technikum
o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej dla klas 1 technikum oraz klas 1-3 szkoły branżowej

W tym dniu obowiązuje strój galowy

Po zakończeniu uroczystości odbędą się spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.