W ramach współpracy z Państwową Uczelnią Zawodową w Suwałkach nasza drużyna zespołu projektowego Złote Szkoły NBP zorganizowała debatę panelową o banku centralnym. Zaproszonym ekspertem była Pani doktor Ewelina Rutkowska, wykładowca PUZ. Podczas debaty beneficjenci dowiedzieli się:

  • co wyróżnia banki centralne,
  • jakie są organy NBP oraz zakres ich działań,
  • podstawowe funkcje banku centralnego,
  • źródło wartości pieniądza,
  • jakie instrumenty wykorzystuje NBP w celu skutecznej walki ze wzrostem cen w gospodarce,
  • do jakiego celu inflacyjnego powinien dążyć NBP, 
  • jakie obecnie są wysokości stopy referencyjnej oraz rezerw obowiązkowych,
  • skutki inflacji, 
  • kto traci na inflacji, a kto zyskuje.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty, a szczególnie Pani dr Jolancie Woronko oraz dr Ewelinie Rutkowskiej.