15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta.To międzynarodowe święto upamiętnia przemówienie prezydenta Johna Kennedy’ego, wygłoszone w 1962 roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych, które dotyczyło projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. W swoim orędziu Kennedy, jako pierwszy, przedstawił cztery podstawowe prawa konsumenta:

  • prawo do bezpieczeństwa,
  • prawo do rzetelnej informacji,
  • prawo do wyboru,
  • prawo reprezentacji - do bycia wysłuchanym.

Światowy Dzień Konsumenta jest dobrą okazją do przybliżenia młodzieży ich praw jako konsumentów oraz zapoznanie z działalnością instytucji, których celem jest ochrona interesów konsumentów. Dlatego też uczennice realizujące w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii projekt społeczny "Bezpieczny konsument" zorganizowały w naszej szkole obchody Światowego Dnia Konsumenta.

Tego dnia można było obejrzeć prezentację poruszającą m.in. takie zagadnienia jak reklamacja towarów i usług, roszczenia konsumenta wobec sprzedawcy i gwaranta oraz umowa na odległość. Sprawdzianem ze znajomości praw konsumenta był konkurs przeprowadzony w oparciu o formułę znanego telewizyjnego teleturnieju "Jeden z 10". Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą, jednak wygrany mógł być tylko jeden i okazała się nim Wiktoria Schyllo z kl. IV HTŻ.

Nagrodzone zostały również plakaty wykonane przez uczniów w ramach konkursu na plakat promujący bezpieczne zakupy w Internecie.  W konkursie tym nagrodzeni zostali:
I miejsce - Katarzyna Plewa kl. IH
II miejsce - Karolina Pojawa kl. IH
III miejsce - Dawid Sobuń kl. IH
wyróżnienie - Patrycja Krzesicka kl. IV HTŻ.


Klasy handlowe miały również okazję rywalizować w grze kalambury, w której do odgadnięcia były hasła związane z konsumentem, ekonomią czy handlem. W tej konkurencji niepokonana okazała się klasa IIIH.

Zwycięzcom wszystkich konkursów gratulujemy!