9 marca 2023 r. uczniowie klas: 1 er i 2 er wzięli udział w szkolnych obchodach Dnia Statystyki Polskiej. Data upamiętnia pierwszy na ziemiach polskich spis powszechny uchwalony 9 marca 1789 r. przez Sejm Czteroletni. W szkole zorganizowane były w tym dniu zabawy i konkursy dotyczące zagadnień statystycznych.W quize statystycznym 1 miejsce zajęły uczennice 1 er: Angelika Pietruszewska i Klaudia Sienkiewicz, konkurs na najlepszą prezentację z aforyzmów statystycznych zajęła Magda Pojawia z 1 er, natomiast w konkursie historycznym oraz krzyżówce najlepiej poradzili sobie uczniowie klasy 2 er: Emilia Brzozowska i Łukasz Marcinkiewicz.

Gratulujemy!