Podsumowanie plastycznego konkursu bibliotecznego "Okładka książki":

I miejsce zajęła praca Joanny Hartung przedstawiająca ilustrację do okładki książki "Koty Ultharu",
II miejsce - praca Julii Święcickiej - okładka "Zbrodni i kary",
III miejsce - praca Urszuli Prawdzik - okładka książki "Mały Książę".
Julia Święcicka przygotowała graficzne projekty okładek.
 
Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu!